De ultieme software voor leveranciersbeoordeling

XLS VendorRating meet en beoordeelt de prestaties van uw leveranciers. Dit gebeurt op basis van vooraf gestelde criteria. XLS VendorRating is ontwikkeld op basis van Europees onderzoek naar toonaangevende methodes op het gebied van IT en inkoopmanagement.

XLS VendorRating brengt beoordelingscriteria in kaart, formuleert vragenlijsten, voert metingen uit en interpreteert de uitkomsten. Metingen worden snel uitgevoerd en de opgeslagen resultaten en rapportages kunt u op ieder moment inzien. Door regelmatig metingen uit te voeren, krijgt u een realistisch beeld van de prestaties van uw leverancier(s). Met de uitkomst van de prestaties krijgt ook het management goed inzicht in de geleverde dienstverlening. Gebruikers van de dienstverlening op operationeel niveau worden op deze wijze betrokken bij de besluitvorming. Hierdoor ontstaat een eenduidig beeld binnen de organisatie.

Bekijk hier zelf de voordelen van XLS VendorRating
  • Flexibel

  • Gebruiksvriendelijk

  • Kostenbesparend

  • 24/7 Support