XLSGlobal als partner 

XLSGlobal gaat als ICT-dienstverlener al 50 jaar* met zijn tijd mee, internationaal en  financieel ongebonden. Maatschappelijke, markt en technologische trends trotserend. Opererend vanuit de beleving van de opdrachtgever en waar nodig samen met partners uit binnen- en buitenland. Onze experts besteden veel aandacht aan permanente educatie van hun kennis en productinnovatie.

Glasheldere kijk op de toekomst

Het gebruik en belang van Informatie, Communicatie en Technologie heeft grote invloed op onze (Kennis-)maatschappij. Spelregels, structuren en medialandschap veranderen. Kennis, innovatiekracht- en snelheid van handelen worden steeds bepalender. Digitalisering verandert in iedere organisatie de rol van tijd, werk en geld ingrijpend. Een gezonde, betrouwbare en veilige Informatiehuishouding is van levensbelang. Cybersecurity, Data security en Cloud doen hun intrede.

XLSGlobal uw partner

XLSGlobal verschaft graag toelichting en wil met u overleggen hoe onze experts en producten een bijdrage kunnen leveren aan het versterken en veiliger maken van het Digitaliseringsproces, voor een gezond voortbestaan van uw organisatie.

*XLSGlobal historie

In de 1970-er jaren is ‘Informatics’ opgericht als Software- en Data consultancy bedrijf. Electronische (Mainframe)computers deden toen hun intrede. Naast het ontwikkelen van oplossingen trainden, adviseerden en organiseerden wij seminars op het gebied van (kantoor)automatisering voor IT-experts en gebruikers. Voor topbestuurders in bedrijfsleven en overheid verzorgden wij van 1984-1998 jaarlijks Studiereizen naar Azië, de Pacific en N-Amerika. Thema: ‘Strategisch gebruik van Informatie, (inter)Netwerken en Technologie’ bij het positioneren of privatiseren van de onderneming en digitaliseren van de organisatie.  Wij bezochten rond de 150 bedrijven en projecten. Rond de eeuwwisseling wijzigde wij onze naam in XLSGlobal door productinnovaties en Internationalisatie.