XLSGlobal als partner

Ruim 50 jaar beweegt XLSGLOBAL als internationaal ICT-dienstverlener mee met de maatschappelijke, markt en technologische ontwikkelingen. Uit voortschrijdende ervaringen blijkt het groeiende belang van digitalisering en innovatie voor vrijwel iedere organisatie in een snel veranderde omgeving en wereld. Met name trekken Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en geavanceerde technologie zoals Cloud en AI trekken een steeds zwaardere wissel op de toekomst van organisaties. In de uitvoering van onze opdrachten staan de beleving van de opdrachtgever, de gezondheid en positie van haar organisatie en duurzame vernieuwing centraal.

Glasheldere kijk op de toekomst

Juiste toepassing van Digitalisering en een degelijke Informatie-infrastructuur dragen bij aan een productiever, betrouwbare en duurzame organisatie. Cybersecurity, Datasecurity en het gebruik van AI-oplossingen maken uw organisatie nog veiliger in het voorkomen van inbreuken (hacks) van buitenaf en binnenuit.

Cyber Attack Survey Assessment

XLSGLOBAL beschikt over de expertise en zelf ontwikkeld softwaretool om electronisch en snel een analyse te maken van alle in-outs en risico’s met betrekking tot uw huidige (externe) infrastructuur en AI-gebruik. Onze experts willen met de in kaart gebrachte uitkomsten graag met u overleggen en oplossingen bieden om verdere risico’s te verkleinen of uit te sluiten.